Steeds minder Nederlandse studenten naar buitenland

Door Jasmine Hakkert - 13 April 2012 18:27 - 1436 vertoningen

Een jaar studeren in het buitenland, klinkt veel studenten interessant in hun oren. Nieuwe mensen ontmoeten, nieuwe culturen. Uit de Kia-foto 2012 blijkt dat het steeds minder studenten in het buitenland gaan studeren.

Als het aan de Kia en aan News ligt, heeft in 2020 tenminste 35 procent van de afgestudeerden een deel van de opleiding in het buitenland gedaan. Helaas stagneert juist het aantal studenten die naar het buitenland gaan. Bas van Schaik, voorzitter van News, schat dat er tussen de 15.000 en 20.000 studenten momenteel een deel van hun studie in het buitenland doet. "Wij hoopten op een verbetering van de situatie, maar waren ons er terdege van bewust dat de recente bezuinigingsmaatregelen met grote waarschijnlijkheid een negatief effect zouden hebben. Dat is zeer teleurstellend te noemen, zeker erger dan verwacht", vertelt van Schaik.

Van Schaik wilt ook dat er zaken gaan veranderen. Afgelopen december heeft News zich in overleg met staatssecretaris Zijlstra ingezet voor twee zaken. Ten eerste hoopt de stichting op beurzen- en/of leningenprogramma's waarmee studenten hun opleiding in het buitenland kunnen financieren. Ten tweede zet News in op meer begeleiding vanuit de Nederlandse universiteiten. Momenteel besteden deze er volgens Van Schaik weinig tijd, geld en moeite in. "De staatssecretaris heeft concrete toezeggingen gedaan, en wij staan hierover in direct contact met het ministerie van", aldus Van Schaik. "We hopen dat er snel actie ondernomen wordt, anders gaan wij daar uiteraard weer over in gesprek met Den Haag!"

Bron: Universonline.nl