Economische recessie eist techniekleerlingen

Door Jennifer van Deutekom - 10 Oktober 2013 11:11 - 5047 vertoningen

Elk schooljaar melden zich steeds minder techniekleerlingen op het middelbaar beroepsonderwijs. Dit is te wijten aan een groot tekort aan stageplekken en leerwerkplekken. ‘Vooral voor toekomstige schilders, metselaars en installateurs is het een beklemmende situatie’, zegt Het Financieel Dagblad. Scholen moeten er dit schooljaar alles doen om niet nieuwe leerlingen kwijt te raken voordat zij daadwerkelijk aan hun studie zijn begonnen.

Dit grote tekort aan vooral leerwerkplekken komt door de slechte economische situatie in de techniekindustrie. Het zijn vooral de midden- en kleinbedrijven die het ontzettend moeilijk hebben. ‘In de bouw is het ronduit dramatisch’, stelt Antoine Wintels van het Eindhovense Summa College. In Haarlem zijn Nuon en Tata een samenwerkingsverband aangegaan met het ROC Nova om alle leerlingen van een plaats te voorzien. Steeds meer grote bedrijven proberen collega’s over te halen leerwerkplekken beschikbaar te stellen.

Techniekpact

De belofte van bedrijven dat er voor alle techniekleerlingen een plaats vrijkomt, is vastgelegd in het Techniekpact. Het pact werd vier maanden geleden groots gepresenteerd. Het is een akkoord tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Het pact moet ervoor zorgen dat er genoeg opgeleide technici zijn, zeker wanneer de economie weer aantrekt. De grotere instroom aan leerlingen, te danken aan de publiciteit dat het pact kreeg, zorgt er wel voor dat het moeilijk is alle leerlingen van een stageplaats te voorzien. Een aantal leerlingen is hierdoor alweer gestopt met de opleiding.

Amsterdams masterplan

Ook in Amsterdam wordt er gewerkt aan een samenwerking. Dit ‘masterplan’ tussen bedrijven, gemeente en onderwijsinstellingen moet ervoor zorgen dat het aantal stageplaatsen in Amsterdam groeit. Volgens het ROC van Amsterdam zal dit pas in 2014 goed op gang komen. Dit geldt ook voor het Techniekpact. Het FME-CWM, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, geeft aan dat het nu eenmaal tijd kost om woorden in daden om te zetten.

Theoretische leerweg in plaats van praktijkgerichte

Om toch meer leerlingen te trekken, hebben veel scholen een nieuwe tactiek in werking gezet: ze proberen leerlingen over te halen te kiezen voor de theoretische leerweg met korte, onbetaalde stages. Dit terwijl een praktijkgerichte leerweg waar leerlingen hun vak betaald en bij een bedrijf leren, de normale gang van zaken is. De reden hiervoor is 1 oktober. Dan wordt het aantal geregistreerde leerlingen vastgelegd. Voor scholen een belangrijk moment, want hoe meer leerlingen zij hebben, hoe meer geld zij volgend jaar krijgen van de Rijksoverheid. Daarom is het ontzettend belangrijk dat veel leerlingen de komende weken nog aan een stageplaats geholpen worden. Het is jammer dat veel leerlingen niet kiezen voor een theoretische leerweg. ‘Zo iemand valt dan van ons radarscherm. Bijzonder triest’, aldus Wintels.

Bron: Fd.nl