Afgestudeerden verzwijgen studieschuld bij hypotheekaanvraag

Door Elisa van Vugt - 17 December 2013 09:27 - 4927 vertoningen

Bij de NHG-hypotheekaanvraag geeft bijna 40%van de afgestudeerden met een studieschuld deze schuld niet op, blijkt uit recent onderzoek van het Bureau Kredietregistratie(BKR). Een studieschuld wordt namelijk niet geregistreerd in de schuldenregistratie van het BKR. Informatie over aanwezige schulden is van belang bij het bereken van de hoogte van de hypotheek.

De gemiddelde studieschuld na afronding van de studie is op dit moment 14.000 euro. De lening moet worden terugbetaald en de rente begint al te lopen tijdens je studie. Nadat de studie is afgerond moet de afgestudeerde binnen twee jaar beginnen met afbetalen en in principe in vijftien jaar klaar zijn met betalen.

Bijna de helft van de ondervraagden geeft aan niet te weten dat zij de studieschuld moeten melden bij het afsluiten van een hypotheek. Ruim 14% van de ondervraagden meldt de studieschuld niet omdat zij op dat moment de studieschuld nog niet aan het aflossen zijn. Een kleiner deel van de ondervraagden (7%) geeft aan de studieschuld bewust te verzwijgen. Hierdoor worden er hypotheken uitgegeven die iemands draagkracht te boven gaan en kunnen er problematische schulden ontstaan.

Nederland loopt achter

Van de ondervraagden, afgestudeerden met een studieschuld, vindt 46% dat de studieschuld geregistreerd zou moeten staan. Duitsland, Engeland en de meeste Scandinavische landen registreren studieschulden al langere tijd. In Europees opzicht loopt Nederland dus achter. Alleen op die manier kan een eventuele studieschuld meegenomen worden in het afsluiten van een hypotheek.

Nadelige gevolgen bij verzwijging studieschuld

Wanneer je tijdens het hypotheekgesprek je studieschuld verzwijgt, kan dit later voor grote problemen zorgen. Een voorwaarde bij de NHG is namelijk dat je er zelf alles aan gedaan hebt om de restschuld zo klein mogelijk te maken. Wanneer jij je studieschuld niet genoemd hebt, heeft de hypotheekverstrekker geen eerlijk overzicht gekregen van jouw vaste lasten. Je voldoet in dat geval dus niet aan deze voorwaarde. Het verzwijgen van je studieschuld is daarom zeer onverstandig.

Bron: Studenten.net, BKR, Uitbetalingstudiefinanciering