Studenten werken voor hun poen

Door Nicole Hol - 22 April 2013 10:46 - 2104 vertoningen

Uit een onderzoek van Studenten.net is gebleken dat tachtig procent van de studenten een bijbaan heeft naast zijn of haar studie. Je zou toch denken dat uitwonende studenten meer geld nodig hebben dan thuiswonende studenten. Het tegendeel is bewezen, uit het onderzoek bleek namelijk dat uitwonenden minder vaak een bijbaan hebben dan thuiswonenden.

Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder zeshonderd hbo- en wo-studenten. Hieruit bleek dat thuiswonenden vaker een bijbaan hebben dan uitwonenden. Bijna 82 procent van de thuiswonenden heeft een bijbaan, tegenover 78 procent van de uitwonenden. Dit is een vreemde uitkomst omdat uitwonenden niet meer iedere avond bij hun ouders kunnen aanschuiven om mee te eten, dus voor hun eigen eten moeten zorgen. Hiernaast hebben zij maandelijks vaste lasten, waarvan de omvang groter zal zijn dan bij thuiswonenden.

Naast deze uitkomst was het ook opvallend dat er een verschil is tussen het aantal hbo- en wo-studenten met een bijbaan. Naast de stufi, die zowel de hbo-studenten als de wo-studenten ontvangen, werken de hbo’ers aanzienlijk meer. Van de ondervraagde hbo-studenten gaf 84,1 procent aan dat zij werken naast hun studie. Dit percentage staat tegenover de 77,6 procent wo-studenten die werken naast hun studie. Universitaire opleidingen hebben over het algemeen minder verplichte contacturen dan hbo-opleidingen. Minder contacturen betekent dus automatisch meer tijd buiten de studie om. Ook hierbij zou het logischer zijn als het percentage wo-studenten met een bijbaan groter zou zijn dan het percentage hbo-studenten met een bijbaan.

Bron: Studenten.net