Bedrijven laten internationale groeikansen liggen

Door Elisa van Vugt - 13 Januari 2014 14:53 - 7146 vertoningen

Bedrijven met internationale activiteiten en werknemers draaien meer omzet dan vergelijkbare ondernemingen die dit niet doen. Steeds meer hoger opgeleiden in Europa zijn bereid om met hun kennis van de thuismarkt te verhuizen naar het buitenland. Toch grijpen veel bedrijven deze kans niet aan en laten potentieel succes liggen.

Als kleine, open economie verdient Nederland relatief veel aan internationaal zakendoen. Bedrijven danken hun succes mede aan het feit dat zij buitenlandse hoger opgeleiden in dienst hebben, meldt het CBS in het rapport Sociaaleconomische trends 2013. Deze ondernemingen voeren namelijk vaker verbeteringen en vernieuwingen door en brengen producten op de markt die nieuw zijn voor de bedrijfstak. Deze internationale bedrijven bieden hun werknemers ook hogere salarissen dan ondernemingen die alleen nationaal actief zijn. Het hogere salaris en de ervaring, dat werk over de grens oplevert, zijn redenen die Europese hoger opgeleiden noemen om hun thuisland te verlaten. Interessante regelingen in het buitenland spelen wellicht ook een rol; in Nederland ontvangen ingekomen werknemers 30% van hun loon belastingvrij ter compensatie van extra kosten, zoals dubbele huisvesting.

Een onderneming die wel haar internationale groeikansen ziet is Lenco, zo is het bedrijf een samenwerkingsverband aangegaan met Globalplacement. Middels een Russische kandidaat wil Lenco de Russische markt verkennen en een entry strategy opzetten. Door stagiairs te werven en werknemers aan haar klanten te detacheren, biedt Globalplacement bedrijven de mogelijkheid om zonder al te veel risico’s internationale markten te verkennen en betreden.

Stage lopen wordt steeds belangrijker gevonden om zo een cv te verrijken en meer ervaring op te doen. Dit blijkt wel uit het percentage studenten dat in het buitenland stage wil lopen. Momenteel zijn er wereldwijd 120 miljoen studenten, waarvan 58% op zoek is naar een stage in het buitenland. Slechts een klein aantal vindt daadwerkelijk een stage over de grens. Rob Kriegsman, CEO van Globalplacement, kan dit beamen; “Veel studenten hebben de intentie om stage te lopen in het buitenland, al trekken er altijd een aantal zich terug om bijvoorbeeld persoonlijke redenen. Toch is de voornaamste oorzaak van afhaken het gebrek aan stageplaatsen, kortweg te weinig bedrijven bieden stages aan. Een gemiste kans voor zowel studenten als bedrijven, want maar liefst 35% van de internationale stagiairs treedt in dienst na afstuderen.”

Op verschillende manieren kunnen zowel internationale stagiairs als afgestudeerden bijdragen aan de groei en globalisering van ondernemingen. Hoe? Door bijvoorbeeld een internationaal marktonderzoek uit te voeren, een entry strategy te bedenken en deze te implementeren. Daarnaast brengen zij ook nieuwe (markt)kennis met zich mee en verlagen zij de werkdruk van de huidige werknemers.

Kortom er zijn genoeg stagiairs en werknemers bereid om in het buitenland aan de slag te gaan, dan wel voor een korte of langere periode. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van detachering, worden het werk en de risico’s hierbij geminimaliseerd. Een kans die bedrijven zouden moeten grijpen, om zo hun bedrijf succesvol internationaal te laten groeien. Rob Kriegsman geeft aan graag met bedrijven mee te denken waar hun kansen internationaal kunnen liggen en hoe dit vormgegeven kan worden.