Tekort stageplaatsen MBO is makkelijk oplosbaar

Door Jan de Blécourt - 24 Maart 2014 10:11 - 6321 vertoningen

Dat MBO-opleidingen, als gevolg van het tekort aan stageplaatsen, middels een loting het aantal leerlingen per opleiding moeten reduceren, is grotendeels direct oplosbaar.

Uit onderzoek van de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB), blijkt dat er afgelopen jaar 14.500 van de in totaal 514.000 MBO-studenten geen leer-werkplek konden vinden. De grootste oorzaak van dit tekort aan stageplaatsen zit in de sectoren die door de crisis zijn getroffen. De afgelopen twee jaar zijn er in de sectoren bouw, transport, logistiek en kinderopvang 20.000 leer-werkplekken verloren gegaan.

Rob Kriegsman, directeur van Stageplaza -de grootste stagebank van Nederland-, zegt hierover: “Waarom ontvangen MBO stagiares die een BBL opleiding volgen minimum jeugdloon, terwijl HBO stagiares die een meewerkstage volgen, slechts een vergoeding van €300,- per maand ontvangen?”

Deze rare regeling dat MBO-studenten binnen hun leer-werkplek het minimum jeugdloon moeten ontvangen, maakt in tijden van crisis de situatie onnodig moeilijk en dat gaat ten koste van de opleidingskansen van deze MBO-ers. De meeste van deze MBO-studenten wonen nog bij hun ouders, dus maken relatief weinig kosten. Ook zullen de ouders hun kinderen liever naar school zien gaan en in aanmerking zien komen voor een stage, dan dat ze werkeloos thuis zitten.

We zien bij Stageplaza dat bedrijven graag stagiares aannemen om de ondercapaciteit, die er als gevolg van de crisis toch vaak is, deels op te lossen. Zo maak je van een probleem een oplossing. Scholen zijn geholpen bij een stijgend aantal stageplaatsen, scholieren hebben meer kans op een goede stage en bedrijven een groter aanbod van stagiares. Het feit dat 30% van de studenten na hun afstudeerstage een baan aangeboden krijgt binnen de organisatie, bewijst dat dit een ideale proefperiode is in aanloop naar een vast dienstverband, aldus Kriegsman.

In sommige regio’s is niet de crisis het probleem van het tekort aan stageplekken, maar juist het feit dat er een overcapaciteit is aan studenten in vergelijking met het werk wat er is, aldus de bestuursvoorzitter van de MBO Raad. Volgens Rob Kriegsman is ook dit probleem makkelijk te tackelen omdat steeds meer MBO-studenten bereid zijn om hun stage in het buitenland te lopen.

Globalplacement, het zusterbedrijf van Stageplaza, ziet een behoorlijke toename binnen de MBO-studenten die zich inschrijven op de site en kijken naar wat de mogelijkheden zijn voor een stage in het buitenland. Uit het Nationaal Stage Onderzoek van Stageplaza blijkt dat 23% van de MBO-studenten graag een stage zouden vinden in het buitenland, waarvan een kwart van deze groep ook daadwerkelijk de stage in het buitenland volgt.

De combinatie van het terugbrengen van het minimumloon, wat een MBO-student voor zijn/haar leer-werkplek ontvangt, naar een reguliere stagevergoeding en het feit dat MBO-studenten bereid zijn om hun stage in het buitenland te volgen, zullen een groot deel van het tekort aan stageplaatsen op korte termijn al kunnen oplossen, aldus Kriegsman.

article.title