Student VS hogeschool of universiteit

Door Dilesh Nandlal - 15 April 2014 14:57 - 5027 vertoningen

Studenten dienen steeds vaker een klacht in tegen hun hogeschool of universiteit. Op het moment dat studenten het niet eens zijn met een beslissing, zijn ze sneller geneigd om serieuze stappen te ondernemen om bijvoorbeeld studievertraging tegen te gaan. Het aantal ingediende beroepen is in een paar jaar tijd vervijfvoudigd volgens het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO).

Op het moment dat een student het niet eens is met een beslissing van een hogeschool of universiteit kan hij een beroep indienen bij het CBHO. Dit kan gaan om collegegelden, studieadviezen, examinering en toelatingen.

De groei van het aantal beroepen is voor een deel te verklaren doordat het CBHO sinds september 2010 een extra taak van de speciale rechtelijke instelling heeft toegevoegd waarbij ook klachten over examens worden behandeld.

Nieuw record
Ook dit jaar zal het College een nieuw record halen, zo meldt NU.nl. In de eerste drie maanden van dit jaar zijn er al tachtig beroepschriften ingediend, dit is al meer dan in heel 2009. In 2013 werd het laatste record behaald met 312 beroepschriften.

Examinering
Steeds vaker gaan studenten tegen een beslissing van een hogeschool of universiteit in beroep. Stel: een student haalt één tentamen niet en moet zijn studie noodgedwongen stoppen. Tegenwoordig hangt er meer van de studie af. Jongeren hebben een heel traject uitgezet en als er dan iets misgaat, zijn ze sneller geneigd stappen te ondernemen. Echter, hogescholen en universiteiten gaan niet vaker de fout in. Studenten grijpen nu vaker de kans om te redden wat er nog te redden valt.

Voorwaarden
Voordat er een beroep gedaan kan worden bij het CBHO, moet een student eerst hebben geprobeerd om de zaak intern op te lossen door een bezwaarprocedure te starten bij de onderwijsinstelling. Op het moment dat de uitspraak niet bevalt, kan de student in beroep bij het CBHO. Dit is alleen niet kosteloos, de student betaalt 45 euro voor een zaak. Het is niet zo dat het College gaat bepalen of een 5 een 6 moet zijn. Bij het CBHO wordt er alleen gekeken of de hogeschool of universiteit onzorvuldig of fout heeft gehandeld.

Bron: NU.nl