Studenten hebben last van studiesucstress

Door Sifra Souhuwat - 17 April 2014 09:06 - 5384 vertoningen

Een probleem dat zich door de jaren blijft voordoen en waar veel studenten mee kampen is stress. De kosten nemen toe en de eisen worden strenger. Veel studentendecanen en docenten zien dit en maken zich er steeds meer zorgen over.

Studenten blijven kopzorgen houden over hun studie en het succes dat zij daarna hebben. Het is moeilijk om te accepteren om niet succesvol te zijn. Vooral in een maatschapppij waar alles draait om geld. Het oplopen van schulden en de keuze maken om over te stappen of te stoppen met een studie zijn ook factoren die bijdragen aan de stress- en angstklachten.

De Landelijke Organisatie van Studentendecanen in het Hoger Beroepsonderwijs (LOShbo) heeft ter ere van hun vijfentwintigjarig bestaan een congres gegeven over ‘studiesucstress’. Studiesucstress is het last hebben van stress- en angstklachten en de angst om niet succesvol te zijn. Dit congres is georganiseerd om decanen in te laten zien waar het probleem precies ligt en wat er aan gedaan kan worden.

Stress wordt ook wel als een teken gezien van een maatschappelijke ‘ziekte’. Tegenwoordig stimuleren we de concurrentie om het steeds beter te doen en drijven we jongeren een angst aan om altijd te presteren. Uiteindelijk komt het erop neer dat als je niet goed presteert ook geen succes zal krijgen. Dan ben je lui en heb je gefaald.

Onderwijsinstellingen zijn gebonden aan veel regels die geen goed doen aan het onderwijs. Er moet meer vertrouwen komen in de hogescholen en universiteiten vanuit de overheid. De docenten en studentendecanen kunnen zich dan meer focussen op de studenten in plaats van zich alleen maar bezig te houden met voorschriften. Dit zal een stukje van de stress verminderen en het succes verbeteren.

Bron: TU Delft