Studiepunten afpakken van studenten

Door Sifra Souhuwat - 23 April 2014 11:45 - 5979 vertoningen

Studenten hebben nadat zij hun propedeuse hebben behaald vaak lang genoeg de tijd om hun bachelordiploma te halen. Alleen hierdoor kan de kennis gaan verouderen en komt de vraag of onderwijsinstellingen studiepunten mogen laten vervallen, omdat sommigen te traag studeren.

De aanleiding voor deze kwestie kwam doordat de universiteit Leiden rechtenstudenten had weggestuurd die langdurig over hun studie deden. De universiteit had besloten dat hun studiepunten waren verouderd en de studenten kregen daarna geen kans meer om ze opnieuw te behalen. Hierdoor hadden zij de wet overtreden en moest de universiteit Leiden zijn beleid aanpassen.

Echter, de vraag is of je als onderwijsinstelling studiepunten mag laten vervallen als de kennis is verouderd. In de Tweede Kamer stelden vier partijen schriftelijke vragen over het ontnemen van studiepunten. Het antwoord was dat universiteiten en hogescholen dat mochten doen als de kennis was verouderd.

Het gevaar met deze regeling is dat onderwijsinstellingen het kunnen gebruiken om studenten sneller af te laten studeren. Alleen mag dat wel? De VVD is het er mee eens, zolang het maar gebeurt om studenten te motiveren. Zo’n afspraak moet nauwkeurig tot stand komen met inspraak van de medezeggenschapsraad. Het is namelijk niet de bedoeling dat het studenten ten onrechte schaadt.

Andere partijen hebben er een andere mening over. De PvdA snapt wel dat de kennis kan verouderen, maar kunnen onderwijsinstellingen echt een houdbaarheidsdatum stellen voor tentamens? En als je het studietempo wilt versnellen, is het afnemen van studiepunten dan een geschikt middel?

De antwoorden van de minister moeten nog volgen.

Bron: punt.avans