Ruim de helft van de stagezoekende student is ontevreden over de voorbereiding vanuit school

Door Amber Ebens - 24 Mei 2017 09:31 - 1322 vertoningen

Onlangs hebben wij het Nationaal Stage Onderzoek 2017 gehouden. Dit is ons jaarlijkse onderzoek onder stagelopende studenten en bedrijven waarin stagiaires werkzaam zijn. Uit dit onderzoek kwamen een aantal opvallende resultaten naar voren die hieronder worden toegelicht. Zo bleek dat 48% van de 1.079 studenten ongeveer twee à drie maanden voordat hun startdatum begint met het zoeken van een stage en dat 14% nóg later begint met het zoeken naar een stageplek. Maar wat is hier nou de oorzaak van? Om de oorzaak te kunnen achterhalen, hebben wij ook de resultaten van andere vragen bekeken.

Opvallend is dat maar liefst 53% van de respondenten pas drie maanden of korter voor de startdatum de officiële informatie vanuit school ontvingen op welke manier zij stage moesten lopen en wat hier allemaal bij kwam kijken. Van deze 53% kreeg 22% dit zelfs pas één maand voor de startdatum. Als je er vanuit gaat dat een sollicitatieproces zeker vier maanden in beslag zal nemen om zonder stress door tijdsnood de geschikte stage te kunnen kiezen, dan kan je concluderen dat dit uiteraard veel te kort op de start van de stageperiode is.

Tijdens dit onderzoek hebben we ook gekeken naar de waardering van de studenten betreft de voorbereiding vanuit scholen op het schrijven van een CV/sollicitatiebrief en het voeren van een sollicitatiegesprek. Uit de antwoorden van de respondenten blijkt het volgende: 42% geeft aan dat zij ontevreden zijn over de voorbereiding vanuit school wat betreft het schrijven van een CV/sollicitatiebrief. Daarnaast is 51% van de respondenten het oneens met de stelling: “Ik ben tevreden over de begeleiding vanuit mijn opleiding rondom de voorbereiding op een sollicitatiegesprek.” Dit betekent dat meer dan de helft niet tevreden is over de voorafgaande begeleiding die zij krijgen om dit in het bedrijfsleven in de praktijk te brengen.

Hieruit zou je kunnen concluderen dat een groot gedeelte van de stagezoekende student moeite heeft met het opstellen van een correcte CV en sollicitatiebrief, waardoor de kwaliteit van deze twee documenten niet op optimaal niveau zullen zijn en de kans op afwijzing door bedrijven groter is. Ruim 52% van de studenten geeft aan hulp te hebben gevraagd aan vrienden en familie voor het opstellen van het CV en de sollicitatiebrief. Voor een groot gedeelte van deze studenten zal gelden dat de hulp vanuit de opleiding dus onvoldoende was waardoor zij op zoek zijn gegaan naar alternatieven.

Terugkijkend op het sollicitatieproces geeft 31% aan dat zij eerder hadden moeten beginnen met het zoeken van een stage. Ook al denken veel studenten dat 2 à 3 maanden vóór de officiële startdatum starten met de zoektocht ruim van te voren is, in de praktijk blijkt dit toch niet zo te zijn. Je hebt te maken met bedrijven die ook in een wervingstraject zitten en meerdere gesprekken zullen hebben lopen. Bedrijven reageren soms later dan gewenst en op het moment dat dit gebeurt vlak voor de stageperiode zal dit misschien zelfs kunnen lijden tot ongewenste studievertraging.

Uit de resultaten kunnen we concluderen dat opleidingen een grote rol spelen in het sollicitatieproces van de student. Als eerste is het van belang dat er ruim van te voren wordt aangegeven wanneer de stageperiode begint en wat de eisen zijn vanuit school. En ten tweede moet het niveau van de voorbereiding op de stage omhoog.

article.title