Stagiair eventmanagement gezocht bij het ministerie van Justitie en Veiligheid | Directie Innovatie, Kennis en Strategie!

Wil je graag meer zien? Log in of schrijf je in.
Stagiair eventmanagement
 • Wanneer
  September 2024 18 - 26 weken 32 - 40 uur per week
 • Opleidingsniveaus
  MBO niveau 3 MBO niveau 4 HBO Associate Degree HBO-Bachelor HBO-Master
 • Stagesoorten
  Meewerkstage
 • Salaris
  € 749 per maand
Taakomschrijving

Heb jij een passie voor het organiseren van evenementen, ben je klaar voor een uitdaging en draag je graag bij aan een rechtvaardig en veilig Nederland? Meld je dan aan voor deze toffe stageplek bij Directie Innovatie, Kennis en Strategie (Directie X) van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)! 

Binnen Directie X organiseert het team Strategie regelmatig bijeenkomsten, zoals strategenbijeenkomsten, X-salons, trainingen en scenariosessies. Voor volgend jaar wil dit team een voortrekkersrol pakken in de organisatie van een grote bijeenkomst van Directie X: het (jaarlijkse) X-event (werktitel). Dus, volg jij een opleiding tot Eventmanager (of vergelijkbaar) en krijg jij energie om met ons bijeenkomsten en evenementen - waaronder het X-event – te organiseren? Reageer dan vooral! Met jouw aanpak en inbreng kan het zelfs zo zijn, dat je ook bij andere evenementen binnen Directie X een rol hebt.

Werkzaamheden

De stageopdracht luidt: 

 • Het (mede) organiseren van bijeenkomsten en evenementen van Directie X met aandacht voor:

Strategie 

 • De stagiair brengt het ‘eventvraagstuk’ systematisch in kaart en doet passend (praktisch) onderzoek naar organisatie en ‘brand’ (merk), doelgroep en stakeholders, doelstelling trends en ontwikkelingen; 
 • De stagiair doet relevante en gefundeerde aanbevelingen voor (onderdelen van) een evenement.

Creatie en communicatie 

 • De stagiair ontwikkelt een creatief concept voor een evenement en de invulling daarvan en onderbouwt daarin gemaakte keuzes; 
 • De stagiair stelt een communicatieplan op (binnen de context van het geldende communicatiebeleid) en ontwerpt en verspreidt relevante content voor het evenement.

Productie 

 • De stagiair stelt voor een evenement een overzichtelijk productieprogramma op met daarin een projectplanning, draaiboek, risicoanalyse en begroting met verantwoording; 
 • De stagiair organiseert en evalueert een evenement en managet met leden van Directie X de onderdelen van het productieproces; 
 • De stagiair is aanwezig op het evenement en lost eventuele problemen en vraagstukken ter plekke op.

Het mooie van een stage bij Directie X is dat je als stagiaire én de kans krijgt om JenV te ontdekken én je een kijkje kunt nemen binnen de gehele Rijksoverheid. Ook stimuleren we je om je eigen ideeën en initiatieven te ontplooien!

Gewenste profiel

 • Samenwerken: in een team samenwerken en een gezamenlijk resultaat opleveren; 
 • Communiceren: doelgericht communiceren over eigen rol, taken en opbrengsten in het eigen team en naar direct betrokkenen;
 • Kritisch handelen: onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken, verzamelen van informatie, het systematiseren en structureren hiervan en hieruit conclusies trekken en aanbevelingen doen; 
 • Oordeelsvormend en probleemoplossend vermogen: praktische vraagstukken analyseren en oplossingsrichtingen aangeven en passende oplossingen realiseren; 
 • Creativiteit: komt met nieuwe oplossingen, ideeën en invalshoeken; 
 • Persoonlijke effectiviteit: zich blijvend kunnen aanpassen aan de veranderende rol in de omgeving door leervragen te delen; 
 • Vakmanschap: beschikt over actuele kennis en vaardigheden op het vakgebied en kan deze effectief toepassen.

Over de organisatie

Directie Innovatie, Kennis en Strategie De missie van Directie Innovatie, Kennis en Strategie (Directie X) is het vermogen van het ministerie van Justitie en Veiligheid te versterken om effectief te anticiperen op kansen en uitdagingen in de omgeving. Dit doen we voor een veilig en rechtvaardig Nederland, nu en in de toekomst. 

We werken aan drie ambities: we willen zorgen voor meer aandacht voor de lange termijn vraagstukken; we helpen om te komen van exploreren naar implementeren; en we bevorderen samenwerking tussen de onderdelen van het ministerie. 

Directie X faciliteert, adviseert en begeleidt JenV om innovatieve oplossingen te vinden voor uiteenlopende maatschappelijke opgaven van het ministerie. We kijken naar ontwikkelingen op het gebied van innovatie, technologie, strategie en kennis en analyseren de impact hiervan op de maatschappelijke opgaven. Samen met onze collega’s, bedrijven, kennisinstellingen en overheden zorgen we ervoor dat JenV voorbereid is op deze ontwikkelingen. 

Daarnaast reiken we nieuwe inzichten aan op basis van mogelijkheden die ontstaan door ontwikkelingen in de samenleving. We brengen JenV´ers bijvoorbeeld in contact met slimme start-ups, innovatieve ideeën van bedrijven, jonge studenten en overheden in Amerika en Singapore. Ook helpen we organisatieonderdelen bij JenV om zich voor te bereiden op nieuwe technologieën. Dit doen we door bijvoorbeeld de inzet van scans, het opstellen van een technologie-agenda en het faciliteren van workshops. We halen de nieuwste kennis in huis door onze nauwe samenwerking met universiteiten, hogescholen en kennisinstituten. Ook adviseren we met tips en tricks hoe strategie echt voor de organisatie kan werken. Kortom: wij verbinden mensen met mogelijkheden. En we versterken het resultaat. Van idee tot uitvoering.

Bijzonderheden

Het toetsen van de integriteit van onze nieuwe collega’s is voor het ministerie van groot belang. Daarom vragen we nieuwe medewerkers om een verklaring omtrent gedrag (vog) te overleggen en een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Wil je graag meer zien? Log in of schrijf je in.

Ministerie van Justitie en Veiligheid - Directie Innovatie, Kennis en Strategie

Ministerie van Justitie en Veiligheid - Directie Innovatie, Kennis en Strategie

Directie Innovatie, Kennis en Strategie De missie van Directie Innovatie, Kennis en Strategie (Directie X) is het vermogen van het ministerie van Justitie en Veiligheid te versterken om effectief te anticiperen op kansen en uitdagingen in de omgeving. Dit doen we voor een veilig en rechtvaardig Nederland, nu en in de toekomst.

We werken aan drie ambities: we willen zorgen voor meer aandacht voor de lange termijn vraagstukken; we helpen om te komen van exploreren naar implementeren; en we bevorderen samenwerking tussen de onderdelen van het ministerie.