Uitdagende stage S.T.A.R.T. (dit bedrijf en Gemeente Rotterdam) multiproblem jongeren praktijk en/of onderzoek

Wil je graag meer zien? Log in of schrijf je in.
Psycholoog/(Ortho)pedagoog (Social Work en Toegepaste Psychologie)
 • Wanneer
  September 2024 15 - 30 weken 24 - 32 uur per week
 • Waar
 • Opleidingsniveaus
  HBO-Bachelor HBO-Master WO-Bachelor WO-Master
 • Stagesoorten
  Meewerkstage Afstudeerstage
 • Salaris
  € 500 per maand
  bij fulltime stage
Taakomschrijving

Dit bedrijf (DNK) is sinds 2021 betrokken bij het S.T.A.R.T. project. S.T.A.R.T. staat voor Steun, Tijd, Aandacht, Richting en Toekomst. Aanleiding voor S.T.A.R.T.-project waren resultaten uit wetenschappelijk onderzoek en een motie in de gemeenteraad. Na twee succesvolle pilots  wordt S.T.A.R.T. als organisatie op twee locaties in Rotterdam uitgerold. Het belangrijkste doel hiervan is het terugdringen van uitval van jongeren met multiproblematiek in verschillende procesfases van de dienstverlening. Daarnaast is het doel het reduceren van de verschillende diagnoses/analyses door verschillende partijen, dit zal door het S.T.A.R.T.-project op één plaats en door één partij plaatsvinden. Een ander doel is beter zicht krijgen op de benodigde ondersteuning voor een individu, door een uitgebreid profiel van een persoon op te maken. Binnen het S.T.A.R.T.-project wordt in een multidisciplinair team samengewerkt, met zowel gemeentelijke als niet-gemeentelijke partners. Betrokken partijen binnen dit project zijn: Jongerenloket, wijkteams en DNK. Het beoogde resultaat van het S.T.A.R.T.-project is dat jongeren met multiproblematiek sneller worden gezien en erkend worden in hun problematiek en urgentie daarvan. Er zijn 3 verschillende pijlers waarop gericht wordt: vasthouden & stabiliseren, steunen & activeren en diagnosticeren.

S.T.A.R.T. is een project van 5 weken voor een groep jongeren. Hierbij wordt van een jongere verwacht dat deze 4 dagdelen in de week (van maandag tot en met donderdag) gedurende 3,5 week aanwezig is om een workshop te volgen. Workshops worden gegeven in een groep. Een workshop duurt ongeveer 2 uur. Elke workshop heeft een ander thema. Zo gaan workshops bijvoorbeeld over netwerk, coping, middelengebruik en gezonde levensstijl. Na deze 3,5 week is er nog een individueel gedeelte per jongere, waarbij de jongere zijn/haar profiel krijgt en deze wordt besproken. Je wordt tijdens je stage begeleid door twee collega’s van DNK van master en doctoraat niveau.

Werkzaamheden

Observeren tijdens de workshops die gegeven worden aan de deelnemers. Het is jouw taak om opvallende zaken te observeren en deze worden vervolgens gerapporteerd. Testen afnemen (bv. de SCIL, SQ48, UCL, JTV en de Risicoscreener-jeugd) bij de deelnemers en deze scoren. Op basis van onder andere deze onderdelen wordt er ook een psychologisch profiel opgesteld met ontwikkeldoelen. Ook neem je deel aan het team- en casusoverleg. Tot slot zal je veel contact hebben met de deelnemers op een laagdrempelige manier om zo een vertrouwensband op te bouwen. Vanuit die band kan er ook een huisbezoek worden ingezet bij een jongere waar zorgen over zijn. Naast onderdeel zijn van een multidisciplinair team maak je ook deel uit van een team stagiaires waarin iedereen eigen taken en rollen heeft.

Gewenste profiel

Eigenschappen:

-          Minimaal bachelor jaar 3

-          Flexibel

-          Initiatief tonen en zelfstandig taken kunnen oppakken

-          Goed omgaan met stress

-          Empathie en inlevingsvermogen

-          Open-mindset

-          Geduld

-          Oplossend vermogen

Wat bieden wij

Ervaring opdoen in een multidisciplinair team bij zowel dienstverlening (gemeente Rotterdam) als hulpverlening (DNK onderdeel van dit bedrijf)

Bedrijfspresentatie

Wil je graag meer zien? Log in of schrijf je in.

De Nieuwe Kans

De Nieuwe Kans

De Nieuwe Kans is een ‘verandertraject’. We ondersteunen en helpen multiprobleem jongvolwassenen mannen (18-27) jaar met hun complexe problemen. Samen met een deelnemer zorgen we allereerst voor stabilisatie. Tijdens het dagprogramma wordt in het traject gewerkt aan transformatie. Het doel is dat de deelnemers aan DNK zo veranderen, dat het ze lukt om een stabiele plek in de samenleving te veroveren: via werk, een passende opleiding of indien noodzakelijk specialistische zorg.

Voor een beeld van de doelgroep kan de documentaire Carrousel (winnaar Gouden Kalf) worden bekeken en eerdere publicatie:

https\://www.npostart.nl/2doc/20-04-2020/VPWON_1289562

https\://deverrebergen.nl/app/uploads/2019/05/MAGAZINE-Gast-AW-DNK.pdf