Discriminatie

Discriminatie betekent dat er onterecht verschil wordt gemaakt in de behandeling van mensen. Het gaat om verschil maken op basis van kenmerken die er niet toe doen. Dit verschil kan gemaakt worden op basis van geslacht, godsdienst, afkomst, huidskleur, handicap en seksuele voorkeur.

Discriminatie is in Nederland niet toegestaan. Dit is vastgesteld in artikel 1 van de Grondwet. Hierin staat dat iedereen in Nederland in gelijke gevallen, gelijk behandeld moet worden.

Heb jij het idee dat je door één van de bovengenoemde factoren anders wordt behandeld dan andere stagiairs? Neem dan iemand in vertrouwen. Dit kan iemand binnen het bedrijf zijn waar je al eventueel een goede band mee opgebouw hebt of iemand van school. Houd er wel rekening mee wanneer je iemand binnen het bedrijf kiest dat er eventueel gemengde belangen kunnen zijn. Kies je iemand van je school zorg er dan voor dat je eerst goed op papier hebt staan wat er gaande is zodat er geen onduidelijkheden tussen jou, je school en je stagebedrijf kunnen ontstaan.