Werkgevers Plaats vacature
Navigatie

Discriminatie

Discriminatie betekent dat er onterecht verschil wordt gemaakt in de behandeling van mensen. Het gaat om verschil maken op basis van kenmerken die er niet toe doen. Dit verschil wordt vaak gemaakt op basis van geslacht, godsdienst, afkomst, huidskleur, handicap en seksuele voorkeur.

Discriminatie is in Nederland niet toegestaan. Dit is vastgesteld in artikel 1 van de Grondwet. Hierin staat dat iedereen in Nederland in gelijke gevallen behandeld moet worden.

Heb jij het idee dat je door een van de bovengenoemde factoren anders wordt behandeld dan andere stagiairs? Neem dan iemand in vertrouwen. Daarnaast kan je een verzoek om een oordeel indienen bij het College voor de Rechten van de Mens. Het College beoordeelt of de wetgeving op het gebied van gelijke behandeling is overtreden. Het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens is juridisch niet bindend. In de praktijk wordt het wel geaccepteerd en nageleegd. Ook de rechter neemt het mee in een beoordeling.