Erasmus

Stageplaza en Globalplacement nemen deel aan het Erasmus-programma. Het Erasmus-programma is een programma dat deel uitmaakt van het Leven Lang Leren programma. Het is een initiatief van de Europese Commissie voor het hoger onderwijs in de Europese Unie. Het doel van Erasmus is om uitwisselingen van studenten en docenten te bevorderen en Europese activiteiten van hogeronderwijsinstellingen te ondersteunen.

Als hogescholen en universiteiten in Nederland over een zogenoemde Erasmus University Charter (EUC) beschikken, kunnen zij deelnemen aan het Erasmusprogramma en een aanvraag voor subsidie doen. De instellingen zetten de toegekende gelden uit als beurzen voor studenten- en stafmobiliteit.

Elke instelling heeft voor de uitvoering van het Erasmusprogramma een coördinator, die voor het Nationaal Agentschap Leven Lang Leren/Erasmus het eerste aanspreekpunt is. Ook heeft elke instelling met studenten- of stafmobiliteit een aanspreekpunt voor studenten en/of docenten en stafleden die met een Erasmusbeurs naar het buitenland willen.

Op dit moment staan meer dan 3100 hogescholen en universiteiten uit 31 landen ingeschreven als deelnemers aan het Erasmus-programma. Inmiddels hebben ruim 1.9 miljoen studenten gebruik gemaakt van het programma.

Voor een stage gelden de volgende voorwaarden voor een Erasmusbeurs:

  • Je studeert aan een hogeschool of universiteit.
  • Je eigen hogeschool of universiteit neemt deel aan het Erasmus programma.
  • Je stage maakt onderdeel uit van je opleiding en telt mee voor je studie in Nederland.
  • Je hogeschool of universiteit bepaalt welke studenten voor een beurs in aanmerking komen en binnen welke termijn je aanvraag binnen moet zijn.
  • Je onderwijsinstelling dient de in het buitenland doorgebrachte stageperiode volledig te erkennen.
  • Je moet een leerovereenkomst van je stageperiode krijgen. De leerovereenkomst wordt bekrachtigd door zowel je eigen onderwijsinstelling als door het stagebedrijf of de organisatie waar je stage gaat lopen.
  • Je stage in het buitenland is full time.
  • De stage duurt minimaal drie en maximaal twaalf maanden.
  • Je hebt niet eerder gebruik gemaakt van een Erasmusbeurs voor een stageperiode in het buitenland.