Leonardo da Vinci

Stageplaza en Globalplacement nemen deel aan het Leonardo da Vinci programma. Het Leonrado da Vinci programma is onderdeel van het Europese programma Een Leven Lang Leren, waar Europese samenwerking en mobiliteit in opleiding en onderwijs centraal staan. Een programma waarin alle Europese programma’s voor alle onderwijssectoren op het gebied van onderwijs en leren zijn ondergebracht. Erasmus voor het hoger onderwijs, Leonardo da Vinci voor het beroepsonderwijs en – opleidingen.

Het Leonardo da Vinci programma subsidieert

  • Internationale projecten voor beroepsonderwijs op mbo-niveau
  • Het uitwerken van opleidingsmateriaal en methodes om de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van het beroepsonderwijs in heel Europa te verbeteren

Het Leonardo da Vinci programma biedt verschillende subsidiemogelijkheden voor verschillende projecttypen. Onderwijsinstellingen, bedrijven, kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven, overheid, andere organisaties gericht op het beroepsonderwijs en sectorale organisaties kunnen een aanvraag indienen voor een subsidie van het Leonardo da Vinci programma.