Stagebegeleiding

Laat de stagebegeleider tijdens de stage voortgangsgesprekken houden met de stagiair. Hoe vaak je dit doet is afhankelijk wat voor beide partijen fijn is. Is de tijd en ruimte er en heeft de stagiair er behoefte aan plan dan één keer per week een gesprek in om de voortgang te bespreken. Dit kan je natuurlijk ook gedurende de stageperiode aankijken. Merk je dat één keer per week te veel is kan je dit ook verminderen naar één keer per twee weken of zelfs per drie weken. Tijdens deze gesprekken kan je polsen of de stagiair de taken af heeft die hij/zij af moet hebben en hoe de samenwerking met andere medewerkers gaat.

Daarnaast kan er in deze gesprekken naar de schoolopdracht van de stagiair gekeken worden. Als je dit regelamtig controleert blijf je als stagebegeleider op de hoogte waar je stagiair mee bezig is en of hij/zij de juiste richting op gaat. Zorg ervoor dat de stagiair voeldoende mogelijkheden krijgt om vragen te stellen of problemen voor te leggen.