Werkgevers Plaats vacature
Navigatie

Stagiairs begeleiden

Als u de juiste stagiaire gevonden heeft, kan deze aan de slag gaan. Er zijn een aantal zaken belangrijk voor u en de student gedurende de stageperiode. Het is verstandig deze zaken vast te leggen in een stagebeleid. Zo weet de stagebegeleider en de stagiair waar hij of zij aan toe is tijdens de stage en geldt voor iedereen dezelfde regels.

Voordat de stagiair begint

Er zijn een aantal maatregelen nodig voordat een stagiair begint. Het contract is het allerbelangrijkst. Voor de werknemer en de werkgever is het geruststellend om te weten waar ze aan toe zijn bij een stage. In het stagecontract worden de werkzaamheden, kantoorregels en overige afspraken vastgezet. Zorg dat de stagiair duidelijk weet wat er staat. De stage kan worden afgebroken als de stagiair niet voldoet of de werkzaamheden erg afwijken van het contract. Houd ook rekening met studieverplichtingen van de student. Soms hebben ze terugkom dagen of moeten ze nog vakken inhalen. Zorg dat hier goede afspraken over worden gemaakt zodat er geen conflict ontstaat.

Informeer uw collega’s over de stagiair en de eventuele stageopdracht. Zodat zij weten dat er iemand bij komt die hen kan helpen en vice versa. Zorg ook voor een geschikte werkplek. Hoewel een stagiair maar tijdelijk bij het bedrijf werkt, telt hij wel mee als een volledige werknemer. Hij/zij heeft dan ook de rechten en plichten van een vaste werknemer.