Stagiairs begeleiden

Als u de juiste stagiair gevonden heeft, kan de stageperiode van start gaan. Er zijn een aantal zaken belangrijk tijdens de stageperiode. Het is verstandig alle zaken omtrent het stage lopen en regels vast te leggen in een stagebeleid. Zo weten alle partijen waar ze aan toe zijn, en wanneer er problemen zijn is er altijd nog iets om op terug te vallen.

Voordat de stagiair begint

Er zijn een aantal maatregelen nodig voordat een stagiair begint. Het contract is het allerbelangrijkst. Voor de werknemer en de werkgever is het geruststellend om te weten waar ze aan toe zijn bij een stage. In het stagecontract worden de werkzaamheden, kantoorregels en overige afspraken vastgezet. Zorg dat de stagiair duidelijk weet wat er staat. De stage kan worden afgebroken als de stagiair niet voldoet of de werkzaamheden erg afwijken van het contract. Houd ook rekening met studieverplichtingen van de student. Vaak zijn er gedurende de stageperiode een aantal terugkomdagen of de stagiair heeft nog tentamens openstaan die in deze periode kunnen worden ingehaald. Zorg dat hier goede afspraken over worden gemaakt zodat er geen conflict ontstaat. De terugkomdagen moeten stagiairs vrij krijgen vanuit het stagebedrijf. Omdat de ontwikkeling van de studenten heel erg belangrijk is raden wij aan ook de eventuele in te halen toetsen vrij te geven vanuit het bedrijf maar dat is natuurlijk aan jezelf.

Informeer alle collega’s over de stagiair en de eventuele stageopdracht. Zodat zij weten dat er iemand bij komt die hen kan helpen en vice versa. Zorg ook voor een geschikte werkplek. Hoewel een stagiair maar tijdelijk bij het bedrijf werkt, telt hij wel mee als een volledige werknemer. Hij/zij heeft dan ook de rechten en plichten van een vaste werknemer.