Stagevergoeding

Stagevergoeding is een onderwerp waar vaak discussies over zijn. Stagebedrijven zijn niet verplicht een stagevergoeding te geven maar in sommige vakgebieden is het wel heel gebruikelijk. Bij andere vakgebieden juist weer totaal niet. Zo zie je dat er vaak bij de commerciële stages wel een vergoeding wordt gegeven maar bij leraaropleidingen is het weer een stuk minder gebruikelijk. Daarnaast kan het ook nog verschillen welk niveau je doet bij MBO opleidingen is het krijgen van een stagevergoeding ook weer minder gebruikelijk dan bij HBO, mocht er wel een stagevergoeding gegeven worden dan is het ook nog zo dat sommige bedrijven een lagere stagevergoeding geven aan MBO'ers voor HBO en WO studenten.

Reiskostenvergoeding

Naast stagevergoeding is reiskostenvergoeding ook een punt wat per bedrijf/organisatie verschilt. De meeste studenten hebben een studentenreisproduct op hun ov chipkaart staan en daarom wordt er ook vaak verwacht vanuit het bedrijf dat je hier mee naar stage komt. Wanneer je stagebedrijf wel een onkostenvergoeding of reiskostenvergoeding biedt dan valt dit niet onder je inkomsten en hier hoef je dus ook geen belasting over te betalen.

Bijverdienen naast studiefinanciëring

Momenteel zijn er twee verschillende groepen studenten. De groep die nog onder de oude regeling valt van het krijgen van hun studiefinanciëring en de groep die dit als lening ontvangt. Voor de groep die de studiefinanciëring ontvangt als gift geldt de regel dat je jaarlijks niet meer dan €14.456,-. Er zullen niet enorm veel studenten boven deze grens komen, maar toch is het goed om dit bedragen in gedachte te houden zodat je niet achteraf een aanzienlijk bedrag terug moet betalen. Heb je dus een bijbaan of een eigen bedrijf plus een stage waar je goed mee verdient houd die grens dan even goed in de gaten. Dreig je toch boven deze grens te komen dan kan je je studiefinanciëring stopzetten via Mijn DUO.

Richtlijnen stagevergoeding per niveau

Gemiddelde stagevergoeding voor MBO niveau

De gemiddelde stagevergoeding voor MBO studenten ligt rond de €200,- bruto per maand. Natuurlijk verschilt dit in het aantal uur per week/maand, per bedrijf en welk niveau je binnen je MBO opleiding volgt. Ook hierbij geldt weer bij sommige MBO opleidingen is een stagevergoeding gebruikelijk bij andere opleidingen weer niet.

Gemiddelde stagevergoeding voor HBO niveau

Voor HBO studenten is de gemiddelde stagevergoeding voor meewerkstagiairs tussen de €212,- en de €320,-. Voor HB) studenten die hun afstudeerstage gaan doen is er een groot verschil. Sommige bedrijven hebben hier geen stagevergoeding voor over omdat de student zich vooral focust op zijn/haar scriptie. Wanneer er wel een stagevergoeding geboden wordt dan ligt deze vaak hoger dan bij meewerkstages voor afstudeerders ligt de stagevergoeding gemiddeld tussen de €257,- en €334,- bruto per maand op full-time basis.

Gemiddelde stagevergoeding voor WO niveau

Voor WO studenten is het niet verplicht om tijdens de studie een stage te lopen. Veel studenten kiezen er wel voor om tijdens hun universitaire studie naast de geleerde theorie ook praktijk ervaring op te doen. Wanneer WO studenten stage lopen tijdens hun studie ontvangen ze gemiddeld tussen de €291,- en €461,-. Aanzienlijk hoger dan andere opleidingsniveaus dus.

Ontvangst stagevergoeding

Wanneer ontvang je je stagevergoeding? De meeste bedrijven betalen hun loon uit rond de 25e. Ook jij zal rond deze datum je stagevergoeding ontvangen, houd er rekening mee dat het bedrag dat je hebt afgesproken altijd bruto is en het geld dat je ontvangt een netto bedrag is. Wat ook nog verwarrend zou kunnen zijn is dat je de eerste maand een lager bedrag ontvangt dan is afgesproken. Dit komt doordat je bijvoorbeeld de 4e van de maand bent begonnen, hierdoor heb je een aantal dagen van de maand gemist die je dus ook niet uitbetaald zult krijgen. Daarnaast zal je bij je stage de vraag krijgen of je nog een bijbaan hebt. Dit is belangrijk voor de belasting. Je kan gebruik maken van de loonheffingskorting, dit wil zeggen dat jouw werkgever minder belasting betaalt voor jou waardoor jij dus meer geld ontvangt. is je stage je enige inkomstenbron dan kan je deze loonheffingskorting gewoon voor je stage gebruiken. Heb je daarnaast ook nog een bijbaan is het slim om te kijken waar je het meest verdient om zo het meeste geld te ontvangen.