Stageverslag

Studenten moeten vaak een stageverslag maken van hun stage. Vanuit de opleiding worden richtlijnen meegegeven over hoe een stageverslag eruit moet zien. Na afloop van de stageperiode krijgt het stagebedrijf ook een exemplaar. Indien het stagebedrijf wenst dat dit verslag niet in handen komt van derden, dient er een geheimhoudingsverklaring te worden ondertekend. Sommige onderwijsinstellingen geven hun studenten veelvoudige stageopdrachten mee.

Structuur en lay-out stageverslag

Een stageverslag moet volgens Stageplaza de volgende structuur hebben:

 • Voorblad: Naam stagebedrijf, datum, plaats, logo school
 • Inhoudsopgave: hoofdstukindeling
 • Voorwoord/inleiding
 • Bedrijfsbeschrijving: organogram
 • Afdelingsbeschrijving
 • Doel(en) van de stage
 • Beschrijving werkzaamheden
 • Jouw functioneren
 • Resultaten
 • Conclusie
 • Dankwoord
 • Bijlagen
 • Samenvatting

Voorbeeld stageverslag

Als je denkt dat je een voorbeeld voor anderen kunt zijn met het schrijven van je stageverslag, neem dan even contact met ons op. De beste verslagen verschijnen op deze site. (En dat is meteen een prachtige referentie!).

Download hier een template voor een stageverslag