Tijdens de stage

Tijdens het stage lopen zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden of die kunnen voorkomen. Welke dat zijn, lees je hier.

Inwerken

Het stagebedrijf is niet verplicht jou in te werken, maar het is wel handig. Een goede inwerking bespaart iedereen tijd. Jij kan namelijk snel zelfstandig aan de slag. Bij een stagebedrijf die hier minder tijd aan besteedt, zal jij regelmatig aan collega's moeten vragen hoe iets gedaan moet worden of waar alles staat. Bij sommige bedrijven wordt met een inwerkboek en/of informatieboek gewerkt. Daarin staan onder andere zaken in vermeld zoals:

 • algemene informatie over het bedrijf
 • wat het bedrijf doet( producten en diensten)
 • de werkwijze binnen het bedrijf
 • de gebruikte systemen
 • de werkplek en andere middelen binnen de organisatie
 • het downloaden van software

Huisregels

Een student die stage loopt krijgt te maken met de huisregels van het stagebedrijf. Elk bedrijf heeft zijn eigen stage regels waaraan moet worden gehouden. De huisregels zijn opgesteld door het stagebedrijf en vaak staan er dingen in zoals de werktijden, de pauzes, het gebruik van de telefoon, Facebook, Twitter en persoonlijke email.

Over het algemeen wordt het niet gewaardeerd om in de baas zijn tijd je tijd te besteden aan privé zaken zoals je persoonlijke email, Facebook en chat. Een professional besteed zijn werktijd immers aan werk en niet aan privé doeleinden. Het kan zelfs zo zijn dat privégebruik niet is toegestaan en dat je je stage erdoor kwijt raakt.

Het bedrijf waar je stage gaat lopen heeft waarschijnlijk een stagebeleid. In het beleid staat informatie over de algemene gang van zaken op de werkvloer. Lees deze goed door, je weet dan precies hoe het er in het bedrijf aan toe gaat en wat er van je verwacht wordt.

Vrije dagen/ vakantiedagen stage

Heb je al een vakantie geboekt in de periode dat je stage gaat lopen? Laat dit dan zo snel mogelijk weten. Het liefst nog voordat ze je aannemen. Zo kan het bedrijf waar je stage gaat lopen hier rekening mee houden. Als je het te laat meldt terwijl je het tijdens de sollicitatie al wist kan dit overkomen als onbetrouwbaar. Komt het de werkgever echt niet uit dat je op vakantie gaat zal hij je niet aannemen. Ben je al aangenomen, dan kan de werkgever er alsnog vanaf zien. Van te voren melden is het beste dus!

Wil je tijdens je stage een vrije dag opnemen? Dan is het ook belangrijk om dit ruim op tijd aan te geven bij je stagebegeleider. Hij of zij beslist dan of dit mogelijk is. In principe krijg je voor schoolactiviteiten bij de meeste bedrijven gewoon een dag vrij. Wil je voor jezelf een dagje vrij dan moet je dit overleggen met het bedrijf en eventueel de gemiste dag inhalen na de afgeproken stageperiode.

Voor een aantal dagen is het gebruikelijk om vrij te hebben. Denk bijvoorbeeld aan Kerst, nieuwjaarsdag en Pasen. Maar ga hier niet vanuit. Loop je stage in de horeca dan zijn dit juist belangrijke dagen. Even checken dus hoe het zit bij jouw stagebedrijf.

Ziekte

Ben je ziek? Dan zul je een ziektedag moeten opnemen. Vaak staat in je stagecontract wat je moet doen tijdens ziekte. Het is in ieder geval belangrijk je stagebegeleider zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Had je een belangrijke afspraak of opdracht? Kijk dan zelf of je een vervanger kan regelen op de afdeling waar je stage loopt.

Ben je chronisch ziek en voor een langere tijd afwezig? Neem dan contact op met je stagebegeleider, bij het bedrijf maar ook op je school. Dit kan van invloed zijn op de beoordeling van je stage en eventueel zul je je stage op een ander moment zullen inhalen.

Stagebegeleiding

Een student die stage loopt krijgt zowel een stagebegeleider vanuit school toegewezen als een praktijkbegeleider van het bedrijf.

Een stagebegeleider van de school helpt de student met vragen en problemen over de stage. Tijdens het stagelopen zoekt de begeleider van de opleiding de student minimaal 1x op. De begeleider maakt op die manier kennis met het stagebedrijf en krijgt hij een betere indruk van de werkplek en werkzaamheden van de stagiair. Tijdens zo’n bezoek gaat de begeleider na of jij jouw stagedoelen wel haalt en hoe je jouw vaardigheden nog meer kan verbeteren.

De praktijkbegeleider van het bedrijf begeleidt de student tijdens de stage in het bedrijf. Ook helpt hij de student met vragen, problemen en/of opmerkingen. Samen met de stagebegeleider van de opleiding beoordelen ze de stageopdrachten. Het is belangrijk om van te voren leerdoelen vast te stellen. Maak een 0 meting met je begeleider en maak tijdens je stage nog een aantal keer een meting. Hierdoor kan je groei in je eigen ontwikkeling zien.

Slechte stagebegeleiding

Heb je het idee dat je slecht wordt begeleid tijdens je stage? Blijf hier dan niet mee zitten. Het is belangrijk dit aan te geven. Het liefst aan je begeleider zelf. Dit hoeft helemaal niet onaardig te zijn en bovendien is vragen naar hulp nooit verkeerd. Als jij het idee hebt dat je meer uit je stage kan halen maar daar meer of andere begeleiding bij nodig hebt is het juist goed om dit aan te geven.

Heb je andere klachten of loop je tegen problemen aan op je stage? Kijk dan even bij stageproblemen.

Functioneringsgesprek stage

Het kan voorkomen dat je tijdens je stage een functioneringsgesprek hebt. Dit is helemaal niets om je zorgen te maken. Een functioneringsgesprek is een gesprek tussen jou en de stagebegeleider of een andere leidinggevende met als doel het functioneren en de onderlinge samenwerking te verbeteren.

Centraal in een functioneringsgesprek staat verbetering. Je bespreekt met je begeleider of een leidinggevende je stage tot dan toe. Zaken die aan bod kunnen komen zijn de aard en het niveau van het werk wat je verricht, de beleving van het werk en je collega’s, factoren die het functioneren op je stage verhinderen en plannen voor de toekomst.

Belangrijk om te weten is dat een functioneringsgesprek ook plaats vindt als je stage goed verloopt. Je hoeft dus niet bang te zijn dat alles wat je hebt gedaan fout is wanneer je stagebegeleider een functioneringsgesprek voorstelt.

Afstuderen

Het is mogelijk om afstuderen en een stage te combineren. Je loopt dan een afstudeerstage. In dit geval moet een stagiair in staat zijn zelfstandig een probleem uit het werkveld theoretisch en/of praktisch te kunnen uitdiepen en tot aanbevelingen te kunnen komen om het probleem op te lossen. De student maakt een analyse, draagt oplossingen aan en speelt wellicht een rol in de implementatiefase. Dit wordt onderbouwd door literatuur en/of onderzoek. Het verschil met de stage is dat je meer verantwoordelijkheid krijgt, er meer zelfstandigheid van je wordt verwacht, de opdrachten complexer zijn en dat de eisen aan de verslaglegging anders zijn.

Er moet één opdracht centraal staan die uitgewerkt wordt in de scriptie. De eventuele overige werkzaamheden kunnen in een apart hoofdstuk beschreven worden. Bij de beoordeling zal de aanpak van de centrale opdracht het zwaarst wegen.

De afstudeeropdracht moet in het verlengde van je opleiding liggen, maar hoeft niet per definitie in één branche plaats te vinden. Er kan gedacht worden aan:

 • Een concurrentieonderzoek
 • Een klanttevredenheidsonderzoek
 • Een onderzoek naar de verbetering van administratieve procedures
 • Een onderzoek naar de verbetering van het personeelsbeleid
 • Het opstellen van een Marketing-, Sales-, PR- of ondernemingsplan
 • Het organiseren van een congres of evenement
 • Het oplossen van een managementprobleem
 • Het analyseren van een ICT-probleem

Wanneer je een plan van aanpak hebt ingediend bij je afstudeerbegeleider dan gaat dit vaak nog naar de examencommissie van je school. De examencommissie moet je afstudeeropdracht goedkeuren; de afstudeeropdracht moet namelijk genoeg inhoud bevatten om er op te kunnen afstuderen.

Als de afstudeeropdracht goedgekeurd wordt dan zal er een stagecontract opgemaakt worden tussen de stagiair, de school en het bedrijf.

Planning stage

Het werkt voor jezelf erg makkelijk als je een plan van aanpak hebt. Ga eens in de zoveel tijd even zitten met je stagebegeleider. Bekijk samen wat voor de komende weken je taken zijn. Op die manier kan je zelfstandig doorwerken en hoef je niet na elk dingetje te vragen wat je daarna kunt gaan doen. Bovendien heb je dan doelen tijdens je stage die je moet halen. Dit is goed voor later, want als je straks een echte baan hebt zul je je ook aan deadlines moeten houden.

Logboek stage

Het is verstandig om tijdens je stage een logboek bij te houden. Zo weet je precies wat je elke week hebt gedaan. Dit kan je aan je stagebegeleider van het bedrijf laten zien, maar ook voor je stagebegeleider van school is dit handig. Zo is iedereen op de hoogte van je activiteiten. Je helpt niet alleen anderen met een stage logboek. Wanneer je je stageverslag en reflectieverslag moet schrijven kan je je logboek erbij pakken. Dit maakt het schrijven van deze verslagen een stuk makkelijker.

Refelectieverslag stage

Schrijf aan het eind van je stage een refelectieverslag. Wat heb je gedaan op je stage en het belangrijkst wat heb je daarvan geleerd? Hoe vind je zelf dat je je stage hebt gelopen? Ben je tevreden? Een reflectieverslag is een belangrijk onderdeel van je stage. Reflecteren is namelijk een vorm van leren. Het is een vaardigheid die je moet beheersen. Door jezelf te reflecteren kom je er achter wat er goed en fout is gegaan tijdens je stage. Dit kan je weer meenemen naar een volgende stage of baan.

Een reflectieverslagen bestaat uit vier delen:

 1. Handelen: wat wilde ik bereiken, waar wilde ik op letten, wat wilde ik uitproberen?
 2. Terugblikken op het handelen: wat heb ik gedaan? Wat ging goed? Wat ging minder goed?
 3. Bewust worden van de belangrijkste aspecten
 4. Formuleren van handelingsalternatieven