Soorten stages

Wanneer je stage loopt kan er vanuit school een aantal opdrachten meegegeven worden die moeten worden vervuld tijdens de stageperiode. Dat kan variëren van een onderzoek tot het meehelpen en opzetten van kleine projecten die het bedrijf heeft liggen. De stageopdracht telt mee voor de eindbeoordeling. Men moet dus rekening houden met het feit dat de opdrachten goedgekeurd moeten worden door de opleiding. Er bestaan een aantal verschillende soorten stages die een student kan doen. Stages kunnen ook verschillen per niveau. Een mbo stage ziet er anders uit dan een HBO- of WO stage. Zo kan je bijvoorbeeld een snuffelstage, een werkervaringstage of een afstudeerstage lopen. Ook bestaat de mogelijkheid om een stage in het buitenland te lopen.

Introductiestage of snuffelstage

Deze komt vooral voor in het MBO- en HBO-onderwijs en vindt meestal plaats in het eerste jaar van de studie. Gedurende deze periode, die ongeveer twee tot tien weken duurt, maak je kennis met de stageplek en het vak waarin je wellicht na de studie terechtkomen.

Meewerkstage of meeloopstage (werkervaringstage)

Zowel op het MBO als HBO (en steeds vaker ook op de universiteit) kent men een verplichte meewerkstage. De stageperiode kan variëren van twee maanden tot een heel schooljaar. De meewerkstage vindt meestal in het tweede en/of derde studiejaar plaats. Gedurende deze periode is het de bedoeling dat je de kennis die je op de opleiding hebt geleerd in de praktijk brengt. Zo krijg je meer werkervaring en is het een interessante toevoeging op je cv. De opgedane kennis kan je weer gebruiken voor de laatste periode van je studie wanneer je een scriptie moet schrijven en je vervolgens (mits je doorstudeert) het werkende leven in gaat.

Maatschappelijke stage

Vanaf het schooljaar 2007-2008 zijn maatschappelijke stages verplicht. Dat betekent dat vanaf dat schooljaar alle nieuwe middelbare scholieren minstens een keer tijdens hun middelbare schooltijd op maatschappelijke stage zullen gaan. Dit zijn stages die mogelijk 3 maanden kunnen duren. Het doel ervan is om de scholieren van de maatschappij bewust te maken van de maatschappij. Alle stages moeten dan ook enig maatschappelijk nut hebben voor de samenleving

BPV plaats / leerwerkplek

Studenten in het middelbaar beroepsonderwijs worden via stages en leerbanen opgeleid in de praktijk van een beroep. De zogenoemde beroepspraktijkvorming (BPV) is een verplicht onderdeel van iedere mbo-opleiding. Een mbo-student gaat voor zijn stage of leerbaan naar een erkend leerbedrijf. De kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven beoordelen of een bedrijf aan de eisen voldoet om als leerbedrijf te morgen opleiden in de praktijk van een beroep. De erkende leerbedrijven voldoen aan de volgende eisen: de werkzaamheden passen bij de opleiding van de student, er is een deskundige praktijkopleider aanwezig voor de begeleiding van de student en de werkplek moet veilig zijn.

Afstudeerstage / Onderzoeksstage

Bij de meeste HBO en WO opleidingen sluit je je studie af door een afstudeerstage te lopen. Een afstudeerstage houdt in dat er een onderzoek wordt gedaan voor het betreffende stagebedrijf. Afhankelijk van welke studie er wordt gevolgd, zal er ook een afstudeerpresentatie moeten worden gegeven. Daarin presenteert de student het onderzoek dat gedaan is en de resultaten die dit heeft voort gebracht. Voor meer informatie over een afstudeerstage- of project, kijk dan op de pagina over afstudeerstages.

Werkstage

Als je na je afstuderen geen baan kan vinden, kan je kiezen voor een werkstage. Een werkstage is een stage waarbij een net afgestudeerde maximaal een jaar stage kan lopen bij een bedrijf. Je ontvangt dan een bijstandsuitkering. Het is de bedoeling dat de afgestudeerde via deze stage doorstroomt naar een echte, betaalde baan.