Studie met baangarantie

Elisa van Vugt - Oct. 8, 2013, 3:59 p.m. - 6262 views
Het aantal inschrijvingen voor bètastudies zijn dit schooljaar gestegen. Studenten kiezen voor deze opleidingen in de hoop op meer baangarantie.

Trek je sokken uit en studeer met succes

Jennifer van Deutekom - Sept. 30, 2013, 5:13 p.m. - 3905 views
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. De nieuwe lichting studenten maakt kennis met het studentenleven. Daarbij hoort ook het studeren voor pittige tentamens en het lezen van ingewikkelde literatuur. Maar hoe studeer je het best? Samen of alleen? Aan je bureau of languit op bed?

Minimumloon afgeschaft voor starters?

Elisa van Vugt - Sept. 26, 2013, 12:06 p.m. - 9724 views
Steeds meer starters solliciteren op stages na hun afstuderen, omdat zij niet aan een baan kunnen komen door gebrek aan werkervaring. Uit cijfers van Stageplaza blijkt dat zij gemiddeld een stagevergoeding van €550 euro ontvangen en 34,5% van de stage lopende starters ontvangt zelfs helemaal niets. De werkgevers voldoen dus niet aan het wettelijk gestelde minimumloon. Géén probleem volgens minister Asscher, want het gaat om een stage, waarbij een vergoeding niet verplicht is. Echter, bij navraag aan de inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt het tegendeel.

Sollicitatietraining verplicht op scholen?!

Elisa van Vugt - Sept. 19, 2013, 5:26 p.m. - 3322 views
Scholen besteden te weinig aandacht aan het solliciteren. Uit onderzoek van 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, blijkt namelijk dat maar liefst 69% van de studenten sollicitatietraining verplicht zou willen zien.

Intrekken van studiepunten

Jennifer van Deutekom - Sept. 19, 2013, 1:08 p.m. - 3821 views
Afgelopen week ontstond er ophef in het onderwijs en de Tweede Kamer. Studiepunten blijken een houdbaarheidsdatum te hebben. Trage studeerder? Dan heb je kans dat je studiepunten komen te vervallen.

Bedrijven en studenten lopen elkaar mis binnen stagebranche

Jan de Blécourt - Aug. 13, 2013, 4:37 p.m. - 3496 views
Stageplaza, Nederlands grootste online stagebank, constateert een scheve verhouding tussen de periode dat stagiairs op zoek zijn naar een stage, en bedrijven die op zoek zijn naar een stagiair. In tegenstelling tot studenten, die hun stage graag voor de zomervakantie geregeld hebben, zijn bedrijven wat passiever en zetten ze pas in een later stadium hun stagevacature actief uit, waardoor deze bedrijven steeds vaker de boot missen.

Nederlandse bedrijven steeds populairder bij internationale stagiairs.

Jan de Blécourt - Aug. 9, 2013, 4:16 p.m. - 3950 views
Globalplacement, ‘s Werelds grootste online platform voor internationale studenten, ziet grote toename in de belangstelling van internationale studenten in een stage bij Nederlandse bedrijven. Van de Europese landen waar internationale studenten graag stage zouden lopen, staat Nederland, na Engeland, op de tweede plaats. Goede beheersing van de Engelse taal en de vriendelijke Nederlandse cultuur zijn voor internationale studenten de belangrijkste pre’s.

Student wordt zonder reden afgewezen voor een stageplaats

Daniëlle van Putten - July 23, 2013, 12:29 p.m. - 5357 views
Bijna een kwart van de Nederlandse studenten wordt zonder reden afgewezen voor een stageplaats waarop zij hebben gesolliciteerd. Dit blijkt uit het Nationaal Stage Onderzoek 2013, welke ieder jaar wordt uitgevoerd door Stageplaza. Voor dit onderzoek zijn er in totaal 2.145 studenten en 523 bedrijven geënquêteerd.

280.000 stageplaatsen in Nederland onbenut

Laura Keuken - June 19, 2013, 5:48 p.m. - 2829 views
In het onderwijs wordt, vooral bij het mbo, regelmatig geklaagd over een groeiend tekort aan stageplaatsen. Het is daarom erg opmerkelijk dat de KvK tot de conclusie is gekomen dat bij zzp’ers en kleinbedrijven 280.000 stageplaatsen beschikbaar zijn, die niet benut worden.

Studiefinanciering blijft een jaartje langer!

Laura Keuken - June 12, 2013, 11:46 a.m. - 3247 views
Voor alle studenten die aankomend studiejaar willen beginnen aan een bachelor is er goed nieuws! Minister Jet Bussemaker van Onderwijs heeft besloten dat het leenstelsel voor studenten een jaar wordt uitgesteld.