Economische recessie eist techniekleerlingen

Door Jennifer van Deutekom - 10 Oktober 2013 11:11 - 5047 vertoningen
Elk schooljaar melden zich steeds minder techniekleerlingen op het middelbaar beroepsonderwijs. Dit is te wijten aan een groot tekort aan stageplekken en leerwerkplekken. ‘Vooral voor toekomstige schilders, metselaars en installateurs is het een beklemmende situatie’, zegt Het Financieel Dagblad. Scholen moeten er dit schooljaar alles doen om niet nieuwe leerlingen kwijt te raken voordat zij daadwerkelijk aan hun studie zijn begonnen.

Studie met baangarantie

Door Elisa van Vugt - 8 Oktober 2013 15:59 - 6262 vertoningen
Het aantal inschrijvingen voor bètastudies zijn dit schooljaar gestegen. Studenten kiezen voor deze opleidingen in de hoop op meer baangarantie.

Trek je sokken uit en studeer met succes

Door Jennifer van Deutekom - 30 September 2013 17:13 - 3905 vertoningen
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. De nieuwe lichting studenten maakt kennis met het studentenleven. Daarbij hoort ook het studeren voor pittige tentamens en het lezen van ingewikkelde literatuur. Maar hoe studeer je het best? Samen of alleen? Aan je bureau of languit op bed?

Minimumloon afgeschaft voor starters?

Door Elisa van Vugt - 26 September 2013 12:06 - 9724 vertoningen
Steeds meer starters solliciteren op stages na hun afstuderen, omdat zij niet aan een baan kunnen komen door gebrek aan werkervaring. Uit cijfers van Stageplaza blijkt dat zij gemiddeld een stagevergoeding van €550 euro ontvangen en 34,5% van de stage lopende starters ontvangt zelfs helemaal niets. De werkgevers voldoen dus niet aan het wettelijk gestelde minimumloon. Géén probleem volgens minister Asscher, want het gaat om een stage, waarbij een vergoeding niet verplicht is. Echter, bij navraag aan de inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt het tegendeel.

Sollicitatietraining verplicht op scholen?!

Door Elisa van Vugt - 19 September 2013 17:26 - 3322 vertoningen
Scholen besteden te weinig aandacht aan het solliciteren. Uit onderzoek van 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, blijkt namelijk dat maar liefst 69% van de studenten sollicitatietraining verplicht zou willen zien.

Intrekken van studiepunten

Door Jennifer van Deutekom - 19 September 2013 13:08 - 3821 vertoningen
Afgelopen week ontstond er ophef in het onderwijs en de Tweede Kamer. Studiepunten blijken een houdbaarheidsdatum te hebben. Trage studeerder? Dan heb je kans dat je studiepunten komen te vervallen.

Bedrijven en studenten lopen elkaar mis binnen stagebranche

Door Jan de Blécourt - 13 Augustus 2013 16:37 - 3496 vertoningen
Stageplaza, Nederlands grootste online stagebank, constateert een scheve verhouding tussen de periode dat stagiairs op zoek zijn naar een stage, en bedrijven die op zoek zijn naar een stagiair. In tegenstelling tot studenten, die hun stage graag voor de zomervakantie geregeld hebben, zijn bedrijven wat passiever en zetten ze pas in een later stadium hun stagevacature actief uit, waardoor deze bedrijven steeds vaker de boot missen.

Nederlandse bedrijven steeds populairder bij internationale stagiairs.

Door Jan de Blécourt - 9 Augustus 2013 16:16 - 3950 vertoningen
Globalplacement, ‘s Werelds grootste online platform voor internationale studenten, ziet grote toename in de belangstelling van internationale studenten in een stage bij Nederlandse bedrijven. Van de Europese landen waar internationale studenten graag stage zouden lopen, staat Nederland, na Engeland, op de tweede plaats. Goede beheersing van de Engelse taal en de vriendelijke Nederlandse cultuur zijn voor internationale studenten de belangrijkste pre’s.

Student wordt zonder reden afgewezen voor een stageplaats

Door Daniëlle van Putten - 23 Juli 2013 12:29 - 5357 vertoningen
Bijna een kwart van de Nederlandse studenten wordt zonder reden afgewezen voor een stageplaats waarop zij hebben gesolliciteerd. Dit blijkt uit het Nationaal Stage Onderzoek 2013, welke ieder jaar wordt uitgevoerd door Stageplaza. Voor dit onderzoek zijn er in totaal 2.145 studenten en 523 bedrijven geënquêteerd.

280.000 stageplaatsen in Nederland onbenut

Door Laura Keuken - 19 Juni 2013 17:48 - 2829 vertoningen
In het onderwijs wordt, vooral bij het mbo, regelmatig geklaagd over een groeiend tekort aan stageplaatsen. Het is daarom erg opmerkelijk dat de KvK tot de conclusie is gekomen dat bij zzp’ers en kleinbedrijven 280.000 stageplaatsen beschikbaar zijn, die niet benut worden.